مهر ۲۴, ۱۳۹۵

تصویر نماز جمعه مدینه

  تصویر نماز جمعه در مدینه     عکاس: دایان ایزدی