مهر ۲۲, ۱۳۹۵

تصویر مسجد قبا

  تصویر مسجد قبا در مدینه     عکاس: دایان ایزدی