مرداد ۲۸, ۱۳۹۵

تصویر صحرای عرفات

    تصویر صحرای عرفات   عکاس: دایان ایزدی