آبان ۳, ۱۳۹۵

شعری راجع به خدا

بر سر کوی تو من عاشق و حیران شده ام                           بر سر کوی […]
مهر ۲۵, ۱۳۹۵

رازو نیاز با خداشعر

صدایت می زنم هر روزو هر شب                               در اعماق وجودم ای […]
شهریور ۶, ۱۳۹۳

خداوندا (شعر)

خداوندا … نمی دانم مرا چه میشود                                       […]