مهر ۲۰, ۱۳۹۵

اعمالی که در حج عمره مفرده باید انجام داد

۱٫احرام: لباس احرام برای مردان و بانوان متفاوت است. لباس احرام مردان نباید هیچ گونه دوختی داشته باشد و تمامی لباس های دوخت دار خود را […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۵

تصاویر مسجدالشجره

        تصویر مسجدالشجره در مدینه         عکاس: دایان ایزدی
شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

آمادگی برای حج عمره

حج عمره در واقع سیر و سلوکی عارفانه است و از جهاتی شبیه به سفر آخرت و مرگ برای انسان است زیرا در این سفر نیز مانند […]
شهریور ۲۸, ۱۳۹۵

تصاویر مسجد النبی

  تصاویر مسجدالنبی در مدینه     عکاس: دایان ایزدی