مهر ۲۴, ۱۳۹۵

تصویر نماز جمعه مدینه

  تصویر نماز جمعه در مدینه     عکاس: دایان ایزدی
مهر ۲۳, ۱۳۹۵

منظور از تقصیر چیست؟

زایران باید پس از انجام اعمال سعی تقصیر کنند یعنی مقداری از موی سر یا صورت یا ناخن خود را کوتاه کنند. پس از انجام تقصیر […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵

تصویر مسجد قبا

  تصویر مسجد قبا در مدینه     عکاس: دایان ایزدی
مهر ۲۱, ۱۳۹۵

منظور از سعی چیست؟

هر شخص محرمی مکلف است پس از انجام نماز طواف هفت مرتبه فاصله  بین دو کوه صفا و مروه را بپیماید که بدین عمل سعی گفته […]