مهر ۲۸, ۱۳۹۵

سخنی از پیامبر(ص)

جهاد بزرگ و کوچک ,حج و عمره است. سخنی از امام کاظم(ع) نیز در این قسمت ذکر شده و همچنین احادیث دیگری نیز در اینجا میتوانید […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵

فواعد حج چیست؟

حج باعث بخشوده شدن گناهان شده و این یکی از برکات حج است و مانند تولدی دوباره برای انسان می باشد..و هرکس حج کند بهشت بر […]
مهر ۲۶, ۱۳۹۵

تصویر مسجد ذوقبلتین

تصویر مسجد ذوقبلتین در مدینه       عکاس: دایان ایزدی
مهر ۲۵, ۱۳۹۵

رازو نیاز با خداشعر

صدایت می زنم هر روزو هر شب                               در اعماق وجودم ای […]