مهر ۲۵, ۱۳۹۵

رازو نیاز با خداشعر

صدایت می زنم هر روزو هر شب                               در اعماق وجودم ای […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

تصویر نماز جمعه مدینه

  تصویر نماز جمعه در مدینه     عکاس: دایان ایزدی
مهر ۲۳, ۱۳۹۵

منظور از تقصیر چیست؟

زایران باید پس از انجام اعمال سعی تقصیر کنند یعنی مقداری از موی سر یا صورت یا ناخن خود را کوتاه کنند. پس از انجام تقصیر […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵

تصویر مسجد قبا

  تصویر مسجد قبا در مدینه     عکاس: دایان ایزدی