تیر ۲۱, ۱۳۹۵

خوش خلقی در حج

خوش خلقی در حج در سرزمین اسلام و سفر به سوی خدا و سپردن مادیات و رها کردن دنیای مادی و سفر به دیار معنویات است. […]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۵

شکرانه سفر حج

شکرانه سفر حج همانطور که در احادیث آمده است باعث خیر و برکت و فزونی مال و نعمت فرد مسلمان می شود. فرد مسلمان پس از […]
خرداد ۲۷, ۱۳۹۵

شرکت در نماز جماعت

شرکت در نماز جماعت توصیه های فراوانی از پیامبر و معصومین و همچنین مراجع تقلید شده که در صورت توانایی حتما و حتما در نمازهای جماعت […]
خرداد ۲۵, ۱۳۹۵

وفا نیست،جافا هست

وفا نیست، جفا هست صفا نیست،خطا هست رها نیست،خدا هست آری خدا هست،خدا هست همو می داند راز پژمردگی گل سرخ یا که افسردگی پرنده محبوس […]