مرداد ۲۵, ۱۳۹۵

اتحاد در حج

حج یک فرصت بزرگ و معنوی برای بهره مندی از الطاف معنوی و محکم کردن ارتباط با پروردگار آفرینش و یافتن راه حل برای برطرف کردن […]
مرداد ۲۴, ۱۳۹۵

تصویر کعبه

کعبه عکاس: دایان ایزدی
مرداد ۲۳, ۱۳۹۵

مستحبات عمره چیست؟

۱٫قبل از احرام کردن در میقات غسل کنند. و در هنگام احرام بعد از نماز ظهر محرم شوند یا اگر امکانش نبود بعد از یک نماز […]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۵

تصویر قبر ابوطالب

قبر ابوطالب عکاس:دایان ایزدی