مهر ۲۷, ۱۳۹۵

فواعد حج چیست؟

حج باعث بخشوده شدن گناهان شده و این یکی از برکات حج است و مانند تولدی دوباره برای انسان می باشد..و هرکس حج کند بهشت بر […]
مهر ۲۶, ۱۳۹۵

تصویر مسجد ذوقبلتین

تصویر مسجد ذوقبلتین در مدینه       عکاس: دایان ایزدی
مهر ۲۵, ۱۳۹۵

رازو نیاز با خداشعر

صدایت می زنم هر روزو هر شب                               در اعماق وجودم ای […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

تصویر نماز جمعه مدینه

  تصویر نماز جمعه در مدینه     عکاس: دایان ایزدی