تیر ۱۴, ۱۳۹۵

اسامی برندگان دوره اول مسابقه میقات حج

اسامی برندگان  مسابقه میقات حج دوره : اول – خرداد۹۴
خرداد ۲۹, ۱۳۹۵

شکرانه سفر حج

شکرانه سفر حج همانطور که در احادیث آمده است باعث خیر و برکت و فزونی مال و نعمت فرد مسلمان می شود. فرد مسلمان پس از […]
خرداد ۲۷, ۱۳۹۵

شرکت در نماز جماعت

شرکت در نماز جماعت توصیه های فراوانی از پیامبر و معصومین و همچنین مراجع تقلید شده که در صورت توانایی حتما و حتما در نمازهای جماعت […]
خرداد ۲۵, ۱۳۹۵

وفا نیست،جافا هست

وفا نیست، جفا هست صفا نیست،خطا هست رها نیست،خدا هست آری خدا هست،خدا هست همو می داند راز پژمردگی گل سرخ یا که افسردگی پرنده محبوس […]