جهت در یافت مدارک از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

  • نام کاربری :  شناسه شما که می بایست از شرکت میقات حج دریافت نمایید.
  • کلمه عبور: شماره همراه شما .