لطفا قبل از ارسال مدارک به نکات زیر توجه فرمایید.

  • شناسه متقاضی از کارشناسان شرکت دریافت گردد. 0271 943 0912
  • حداکثر حجم فایل های اسکن شده 100 kb باشد.
  • ابعاد صفحه اول و دوم شناسنامه تقریبا   600*600 پیکسل باشد.
  • ابعاد اسکن رو  و پشت کارت ملی تقریبا   300*300پیکسل باشد.
  • ابعاد اسکن رو  و پشت فیش بانکی تقریبا   450*450پیکسل باشد.
  • ابعاد اسکن وکالتنامه(در صورت وجود) تقریبا   800*600 پیکسل باشد.